‘Leidraad’ voor plaatsing elektrische laadpalen

Foto: HogelandNieuws

HET HOGELAND – Het college heeft de ‘Plaatsingsleidraad elektrische laadpalen’ vastgesteld. De leidraad geeft aan op welke locaties in verschillende dorpen in de gemeente laadpalen voor elektrische auto’s zouden kunnen worden geplaatst. Daarmee wil de gemeente ‘wildgroei’ voorkomen.

Er wordt gestreefd naar een dekkend netwerk van zulke laadpalen. In beginsel moeten er in Het Hogeland laadpalen komen in alle kernen met meer dan 1.000 inwoners waar nu nog geen paal is.

De laadpalen komen verder deels op locaties te staan waar veel publiek komt. Te denken valt aan winkelcentra, sportcomplexen, P+R-locaties en musea en bibliotheken.

Ook inwoners en ondernemers kunnen een laadpaal aanvragen. De leidraad die is vastgesteld, geeft ook aan hoe met zulke aanvragen wordt omgegaan.

De gemeente verwacht dat er in 2025 behoeft is aan ruim honderd laadpalen.

De gemeente Het Hogeland doet onder meer mee aan het project ‘1000 laadpalen’. In dat project werken Groninger en Drentse gemeenten samen. Doel is het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren en daarmee het milieu minder te belasten.

Reacties