Gemeentebestuur “vindt het jammer” dat Oranjevereniging Baflo eerst openbaar klaagt

Foto: Arie Molenhuis

HET HOGELAND – “Het gemeentebestuur vindt het jammer dat het ongenoegen over het niet toekennen van subsidies eerst kenbaar wordt gemaakt via de media,” zo laten b. en w. in een verklaring weten. Het ligt meer voor de hand eerst contact met de gemeente op te nemen en het gesprek aan te gaan. Overigens hebben we begrip voor de teleurstelling; de organisaties hebben tijd en energie in hun projecten gestoken, zo stelt het gemeentebestuur naar aanleiding van de klachten over subsidiëring van de viering van 75 jaar bevrijding door de Oranjevereniging  Baflo.

De activiteiten van de Algemene Oranjevereniging Baflo hebben vooral betrekking op ‘herdenken’. Daarvoor is deze subsidie niet bedoeld. Voor herdenkingsactiviteiten zijn andere subsidiebronnen. De gemeente sluit aan bij het landelijke thema rond 75 jaar bevrijding: ‘verhalen’, het in woord, beeld of op andere manieren vastleggen van verhalen rond 75 jaar vrijheid. Dat criterium is door de gemeente op verschillende manieren bekend gemaakt aan de organisaties; ook aan de Oranjevereniging in Baflo, zo zegt men.

Het is zeker niet zo dat Baflo verstoken blijft van activiteiten in verband met 75 jaar bevrijding. De Historische Kring Baflo en Baflo in Beweging hebben een uitgebreid programma samengesteld waarvoor de gemeente subsidie beschikbaar heeft gesteld. Dat programma voldoet aan de subsidievoorwaarde dat ‘verhalen’ het centrale thema moet zijn. Vanuit Baflo is ook een subsidieaanvraag voor een ander initiatief rond 75 jaar vrijheid binnengekomen. Die aanvraag is ook toegekend. Het geld komt overigens uit een andere ‘pot’ dan die voor activiteiten rond 75 jaar bevrijding, stellen b. en w.

Over de klacht van Dick Sennema uit Winsum stelt de verklaring: “De aanvraag van de organisatie uit Winsum is, in overleg met een medewerker, na de sluitingstermijn (1 december) ingediend. Wel is toen het voorbehoud gemaakt dat de aanvraag in het gedrang zou kunnen komen. Toen was namelijk al duidelijk dat het beschikbare budget van 30.000 euro zou kunnen worden overschreden. Van dat voorbehoud was Stichting Feesten en Herdenkingen Winsum dus op de hoogte.”

Net als in Baflo wordt ook in Winsum uitgebreid stil gestaan bij 75 jaar bevrijding. Subsidieaanvragen van verschillende andere organisaties zijn toegekend geweest. De gemeenteraad heeft besloten voor alle activiteiten in totaal 30.000 euro beschikbaar te stellen. Er is voor ongeveer 75.000 euro aan subsidie aangevraagd. Dat betekent dat er keuzes moesten worden gemaakt. Daarbij is vooral gekeken of de activiteiten evenwichtig over de gemeente verspreid zijn. Het college vindt dat dat het geval is, aldus de verklaring

Reacties