Subsidie voor Stichting Landelijk Fietsplatform en Stichting Wandelnet

Foto: Archief HN

GRONINGEN – De provincie Groningen geeft Stichting Landelijk Fietsplatform voor de periode 2020 t/m 2023 een subsidie van € 72.512 voor de uitvoering van het meerjarenprogramma Fietsplatform. Voor de uitvoering van het meerjarenprogramma 2020-2023 “De wandelaar in beeld” ontvangt de Stichting Wandelnet een subsidie van € 108.496.

De subsidies worden verstrekt voor het behoud en versterken van de kwaliteit van de fiets-en wandelroutes en het voorkomen en oplossen van knelpunten.

De provincie Groningen wil stimuleren dat bezoekers wandelend of fietsend de culturele en landschappelijke highlights van de provincie kunnen zien. Routeontwikkeling is een van de drie beleidssporen van het toerismebeleid. Beide stichtingen spelen een belangrijk rol in de uitvoering van dat beleid.

Reacties