Glocal Art Store & More wordt ondergebracht in stichting

Foto: Archief HN

WINSUM – Nog geen jaar na de opening van de winkel aan de Hoofdstraat W 24 in Winsum zal de Glocal Art Store&More vanaf 1 april worden ondergebracht in een nieuwe stichting: de Glocal Community Stichting.

Reden hiervoor is dat het op commerciële basis hebben van een winkel waarvan de opbrengst volledig wordt geïnvesteerd in liefdadigheid niet echt handig is. Met de entiteit stichting hoeven minder afdrachten worden gedaan, kunnen ze met geïnteresseerde vrijwilligers werken en zijn aanvragen mogelijk om deelfinanciering voor projecten te krijgen.

Margreet Dijkstra van Glocal Art S&M: “In januari waren we weer in Gambia voor onder andere de inkoop van nieuwe spullen voor de winkel. Wij kopen onze spullen rechtstreeks bij de maker(s) of diens tussenpersoon en betalen daarvoor iets meer dan de in Gambia geldende marktconforme prijzen. Door op deze wijze zaken te doen, bedrijven we eerlijke handel en hebben de producenten meer kans om hun onderneming te ontwikkelen én hun gezin en familie te onderhouden. Zonder enige moeite zouden we tegen lagere prijzen kunnen inkopen. Immers, de behoeften zijn zo basaal dat men al lang blij is als er iets wordt verkocht. Dat doen we dus niet. Dit heet in de volksmond fair trade.

Fair Trade is een handelspartnerschap, gebaseerd op dialoog, transparantie en respect, dat streeft naar meer gelijkheid in de internationale handel. Tot zover een erg mooi principe waar we ons voor 100%  aan conformeren. Maar wij gaan verder dan dat. Bij onze inkoop en prijsbepaling trekken we de fair trade gedachte door. We zorgen ervoor dat we naast diversiteit in producten ook eerlijke prijzen vragen aan onze klanten.  Dit betekent een kleinere marge voor de winkel en dat is precies wat wij willen; terug naar normale prijzen zodat het weer leuk wordt om in een winkel een kadootje te kopen.

De winkel is toegankelijk voor een breder publiek en tegelijk bedrijven we aan consumentzijde faire handel.  Zodoende kan fair trade eerlijk concurreren met winkels die producten onder deze noemer verkopen maar dit geenszins zijn. De kritische consument weet dat, maar helaas laat het overgrote deel van de consumenten zich verleiden door de lagere prijs en neemt onjuiste productinformatie op de koop toe.

Waar we met dit relaas naar toe willen? Tja.. Het liefst naar een boost in bewustwording van de lezer dat iets goeds doen voor de wereld niet wordt bereikt met een inkoop bij de niet nader te noemen grote winkelketens. En diep in ons hart natuurlijk dat mensen de Glocal Art Store eens aandoen en er wellicht iets kopen. Dat is mooi voor zowel de koper als de verkoper en bovenal de maker!

Wees welkom in de Glocal Art Store en More. Vanaf 1 april ondergebracht in de Glocal Community Stichting voor ontwikkelingsprojecten in Gambia en lokale talentontwikkeling- en Ondersteuning.”

Later dit jaar zal er een website zijn. Voor nu kunt u informatie vinden op: www.serendipiteitinbedrijf.nl/projecten-gambia

Reacties