Boeren willen zorgvuldig onderzoek naar gevolgen windmolenpark boven Noordzee

Foto: HogelandNieuws

EEMSHAVEN – Zorg voor een onpartijdig en betrouwbaar onderzoek naar verzilting van landbouwgrond en maak een zorgvuldige risicoanalyse. Daar maakt agrarisch belangenbehartiger LTO Noord zich sterk voor.

Er zijn nu twee varianten in beeld voor de aanlanding van het windmolenpark Noordzee: één tracé via de westkant en één aan de oostkant van de Eemshaven. LTO Noord pleit duidelijk voor de oostkant van de Eemshaven zodat het geen hoogwaardige landbouwgrond doorkruist. De keuze voor de westelijke route is te weinig onderbouwd en gemotiveerd. Voorzitter Lammert Westerhuis van LTO Noord afdeling Het Hogeland: “Bij een project met een waarde van 800 miljoen tot 1 miljard euro hoort een complete uitwerking van de agrarische waarden, zeker als je draagvlak wilt verkrijgen onder de grondeigenaren. Bovendien blijkt uit de Integrale Effecten Analyse dat Eemshaven-Oost het beste rekening met de lokale belangen, de kwetsbare natuur van de Wadden en de landbouw.”

Westerhuis: “Door een boring of open ontgraving in landbouwgrond wijzigt het evenwicht van zoet-zout. Er is nu geen onderzoek gedaan door Tennet naar het verziltingsrisico. Om voor landbouw het “minst bezwaarlijke tracé” te kunnen kiezen moet er een onpartijdig en betrouwbaar onderzoek gedaan worden en daar dringen wij nu op aan.”Westerhuis: ”Op de ledenavond van maandag 27 juli waren 35 ongeruste boeren aanwezig. Boeren maken zich zorgen over de gevolgen van de aanleg van de bekabeling door hun landbouwgrond. Schade door de aanleg van de kabels, verzilting van de landbouwgrond, aanleg van drainage; het heeft grote impact op zo’n 50 landeigenaren met pootaardappelen, uien, peen, bieten en granen. En daar moeten we de politiek van overtuigen.”

LTO Noord heeft vanaf 2018 op verschillende manieren aangedrongen op meer onderzoek en het uitwerken van de agrarische belangen. Via zienswijzen, werksessies, overleggen en een uitgebreide reactie op het regioadvies is er aandacht gevraagd voor het verziltingsrisico bij de gemeenteraad Het Hogeland en bij Provinciale Staten in Groningen. Op maandagavond 27 juli zijn de betrokken agrariërs geïnformeerd en geraadpleegd via een ledenavond. Ook heeft LTO Noord een gesprek gehad bij het ministerie van EZK.

Het ministerie van EZK heeft voor de aansluiting van het windpark ‘Ten noorden van de Waddeneilanden’ negen mogelijke kabelroutes onderzocht. Om een voorkeursroute vast te stellen, heeft het ministerie de betrokken gemeenten, waterschappen en provincies om advies gevraagd. In het regioadvies aan het ministerie van EZK zijn twee varianten in beeld: één aan de westkant en één aan de oostkant van de Eemshaven. In het najaar neemt het ministerie een besluit over het aansluitpunt en de route waar de kabels geplaatst worden. Het windmolenpark in Noord-Nederland is goed voor zo’n 700 megawatt, dat zijn ongeveer zeventig tot honderd windmolens. De aanleg moet tussen 2023 en 2026 plaatsvinden.

 

Reacties