Voetbalverenigingen Het Hogeland bang voor gevreesde bezuinigingsslag

Foto: HogelandNieuws

HET HOGELAND – De voetbalverenigingen in de gemeente Het Hogeland willen gezamenlijk in overleg met de gemeente over het toekomstige sportbeleid en de ontwikkeling van de tarieven voor de accommodaties. Dat is vorige maand besloten in een bijeenkomst in Bedum. Er is afgesproken dat vier voorzitters namens alle clubs in gesprek gaan met de wethouder sportzaken.

Sinds het samenvoegen van de voormalige gemeentes Bedum, Eemsmond, De Marne en Winsum tot gemeente Het Hogeland telt de gemeente 18 voetbalverenigingen met gezamenlijk meer dan 4.500 leden. Op de beleidsgebieden accommodatie, sport en financiën gelden grotendeels nog de oude afspraken met de toenmalige gemeentes. Het mag niet onbekend zijn dat de gemeente toe wil naar harmonisering op deze beleidsgebieden.

Tegelijkertijd is in het nieuws gekomen dat de gemeente moet bezuinigen. Voor de sportaccommodaties zingt daarbij een bedrag rond van € 100.000,–. Een dergelijke bezuiniging staat op gespannen voet met de verbanden die in de startnotitie Sport- en Beweegvisie worden gelegd met onder andere gezondheidszorg, jeugdzorg, leefbaarheid en maatschappelijke betrokkenheid. Voetbalclubs zijn in hoge mate georganiseerd, zijn veelal de grootste verenigingen in het dorp en bekleden al een belangrijke maatschappelijk rol.

Als het gaat om bijvoorbeeld de stijgende kosten in de (jeugd)zorg zijn voetbalclubs juist het laaghangend fruit. Een investering (juist) in de sport kan ook een antwoord van de politiek zijn op de verschillende problematieken binnen de gemeente en ligt wellicht meer voor de hand. De verenigingen, die een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie vervullen, maken zich ernstige zorgen over kosten die de gemeente in de toekomst in rekening gaat brengen.

De voorzitters van FC LEO, SV Bedum, SIOS en De Heracliden wenden zich namens alle verenigingen in de gemeente schriftelijk tot de wethouder sportzaken om in gesprek te komen. De keuze voor de genoemde voorzitters betekent dat uit iedere voormalige gemeente een vertegenwoordiger aanwezig is in de gesprekken met de wethouder.

 

Reacties