Noordelijke zeehavens aantrekkelijk voor criminelen

Haven Lauwersoog
Foto: HogelandNieuws

Uit het onderzoek komt naar voren dat er binnen en buiten de politie wel vermoedens zijn dat er sprake is van georganiseerde criminaliteit in de havens van Harlingen, Lauwersoog en Groningen Seaports (Delfzijl en Eemshaven). Onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de handhavingsorganisaties in de Noordelijke zeehavens staan volgens het onderzoek echter nog in de kinderschoenen, zo is te lezen op de website van Binnenlands Bestuur.

De Noordelijke zeehavens van Nederland lijken vanwege de beperkte mate van toezicht en het grotendeels openbare karakter aantrekkelijk voor de georganiseerde criminaliteit. De politie en andere handhavingsorganisaties hebben hier echter weinig concrete informatie over. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap door onderzoeksbureau Pro Facto.

Kinderschoenen

Uit het onderzoek komt naar voren dat er binnen en buiten de politie wel vermoedens zijn dat er sprake is van georganiseerde criminaliteit in de havens van Harlingen, Lauwersoog en Groningen Seaports (Delfzijl en Eemshaven). Onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de handhavingsorganisaties in de Noordelijke zeehavens staan volgens het onderzoek echter nog in de kinderschoenen.

Eigen taken en verantwoordelijkheden

In de havens hebben ook de Koninklijke Marechaussee, Douane, gemeente, inspecties en omgevingsdiensten een rol. Elke partij heeft zijn eigen taken, verantwoordelijkheden en aandachtspunten. Een integraal beeld van de havens ontbreekt op dit moment. Om de informatie bij elkaar te brengen is investering in de samenwerking belangrijk. Persoonlijke initiatieven van onderop leiden al wel tot samenwerking, maar deze is niet structureel geborgd en informatie wordt beperkt gedeeld. Ook ondernemers beschikken over informatie, maar weten niet altijd waar ze die kunnen melden of zij twijfelen over het nut van een melding.

Prioriteit

Joop de Schepper (Hoofd Operatiën, eenheid Noord-Nederland), stelt dat er gezamenlijk werk te doen is. ‘De aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit is een prioriteit en daarom is het goed dat er onderzoek is verricht naar onze informatiepositie in relatie tot de aanwezigheid van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Noordelijke zeehavens. Dit rapport wordt gebruikt om reeds bestaande initiatieven verder te ontwikkelen en onze informatiepositie samen met partners te verbeteren. De politie is de aandacht voor de zeehavens aan het opschroeven.’

Toerisme

De Schepper gaat in het televisieprogramma EenVandaag nog een stap verder. ‘De havens in het noorden hebben een andere functie dan die in Zuid-Holland. De toegankelijkheid van de havens is belangrijk voor toerisme, maar de vraag is of je ze gezien de risico’s ook in de toekomst op deze manier moet openhouden. Ik denk dat we deze havens helemaal of deels moeten afsluiten’, zegt hij tegen EenVandaag./ANP

Reacties