Raad keurt bezuinigingen goed maar tempert de verhoging van de OZB

Wethouder Dijkhuis verdedigt de begroting.
Wethouder Dijkhuis verdedigt de begroting.
Foto: Gemeente Het Hogeland.

HET HOGELAND – De gemeenteraad van Het Hogeland keurde gisteren de begroting voor komend jaar goed. Zij het dat de verhoging van de OZB met één procent werd getemperd.

De gemeente Het Hogeland ziet zich geconfronteerd met bezuinigingen, tekorten die vooral worden veroorzaakt door de oplopende kosten in de jeugdzorg en de inkomensondersteuning en de WMO. Ook krijgt de gemeente minder aan uitkering van het Rijk. Het is een problematiek die alle gemeenten treft. Eerder, in september, had de raad aangegeven  waar de bezuinigingen vooral gezocht moeten worden. Dat kwam neer op het ontzien van de minima en het toestaan van een stevige verhoging van de belasting op onroerend goed, de OZB.

Het college stelde gisteren voor om de OZB te verhogen van 0,1714 naar 0,1923 procent van de geschatte waarde van een huis. Voor een gemiddeld huis in de gemeente zou dat neerkomen op een verhoging van 284 euro naar 338 euro per jaar. Tegelijk zou de rioolheffing dalen van 258 naar 230 euro. Naar verwachting zullen de kosten voor de ophaal van het vuilnis stijgen van 257 naar 288 euro. Het college rekende voor dat de  gemiddelde lastenstijging, op dit moment 800 euro, zal stijgen tot 856 euro per jaar.

De meerderheid van de raad onderkende dat de financiële situatie niet rooskleurig is. De partijen hadden in hun beschouwingen er oog voor dat de financiële situatie als gevolg van de regeringsmaatregelen instabiel is. En ook dat men in september het college voor de OZB-verhoging groen licht had gegeven en dat er bezuinigd moet worden. “Wij proeven nog steeds een evenwichtige verdeling van de lasten in deze begroting. We zien de noodzaak om deze richting op te gaan,” zei Roelf Torringa, fractievoorzitter van Gemeentebelangen.

Het stak met name de ChristenUnie dat in de verhoging van de OZB een bedrag is opgenomen voor de kosten van de vuilverwerking. Dit is ongeveer 200 duizend euro. Een aantal partijen vonden deze een procent één punt te ver. In feite worden kosten voor de vuilverwerking via de OZB weggezet. Zo is het standpunt van de CU samen te vatten.

Wethouder Eltjo Dijkhuis raadde de raad af de OZB te verlagen. “De verlaging van de rioolheffing is al een mooie compensatie voor de inwoners. We hebben een aantal mensen die in de vuilverwerking werkten in het oude systeem. We moeten de loonkosten van deze mensen nu ergens onder brengen.”

De ChristenUnie en het CDA  lieten zich niet overtuigen en hielden vast aan een vermindering van de verhoging van de OZB. Het voorstel van de CU komt neer op het verminderen van de OZB met 200 duizend en dat bedrag weg te halen bij het te verwachten overschot op het huishoudboekwerk. Het voorstel kreeg de steun van een meerderheid van CDA, CU, VVD, Lokaal Sociaal en de SP. Het resultaat is dat een begroting van zo’n 169 miljoen werd aangenomen, met een vermindering van het positie overschot van 500 duizend naar 300 duizend euro./BM

 

Cookieinstellingen