APV BMWE- gemeentes worden gelijk getrokken

Foto:

HET HOGELAND – De verschillende Algemene plaatselijke verordeningen in de gemeenten Winsum, Bedum, De Marne en Eemsmond worden gelijk getrokken. Hiervoor is een voorstel gemaakt dat ter voorbereiding van de eerste raadsvergadering in 2 januari morgen naar de nieuwe raad gestuurd wordt. Deze nieuwe raad van de gemeente Het Hogeland neemt op 2 januari een besluit over dit voorstel voor een nieuwe, gemeenschappelijke APV.

                                                                                                         

Honden aanlijnen
Een voorbeeld van de harmonisatie is de aanlijnplicht voor honden: In Winsum, Eemsmond en De Marne bestaat er al een aanlijnplicht voor honden in de bebouwde kom – die geldt straks ook voor Bedum.
Bomenkap
Een ander gevolg van de gelijktrekking van de APV is dat inwoners van Winsum en De Marne voorlopig een vergunning moeten aanvragen om een boom te kappen. Eerder volstond in deze gemeenten alleen een melding. Het voorstel is dat er een bomenlijst wordt opgesteld om belangrijke bomen te beschermen. Tot die lijst er is, wordt het kappen van bomen minder makkelijk.
Sluitingstijden Horeca
De nieuwe raad neemt op 2 januari nog geen besluit over de sluitingstijden van de horeca. In Winsum en Bedum zijn horecaondernemers vrij om te beslissen wanneer ze dicht gaan. In Eemsmond en De Marne zijn er geen vrije sluitingstijden, met name met het oog op de openbare orde en veiligheid. De nieuwe gemeente Het Hogeland wil eerst met ondernemers en inwoners de mogelijkheden onderzoeken. Tot die tijd blijven de verschillen
in openingstijden bestaan.
Volledige APV
De nieuwe APV is een voorstel; als de nieuwe gemeenteraad deze op 2 januari 2019 vaststelt, wordt de volledige APV gepubliceerd op www.overheid.nl en op de website van Het Hogeland.

Reacties