Open brief van Anton Teuben over schadelijke 4G en 5G- straling

Foto: HogelandNieuws

HET HOGELAND – Open brief aan college van B&W, raadsleden, Winsumers, redacties regionale media en iedereen die geïnteresseerd is. Omdat ik het verbijsterend vind om te zien hoe onze landelijke en regionale politici en media functioneren wil ik jullie onderstaande informatie niet onthouden en vinden wij(ben niet alleen) het onze burgerplicht om mensen te waarschuwen over de straling en gezondheidsrisico’s van 4 en 5G. De financiële belangen  prevaleren boven het welzijn van ons en onze planeet. Er is echter een ” Ultieme Oplossing”  middels de Schumann resonantie om je tegen stralingsinvloeden te beschermen wat door alle instituties wordt verzwegen. Is de reden wederom geld? Wie kunnen we nog vertrouwen?? … Juist, alleen jezelf!! Over Anton Teuben

Al in 2002 heb ik samen met meerdere mensen uit Winsum onze bezorgdheid uitgesproken richting burgemeester Dees, wethouders en raadsleden en hebben vrijwel de gehele landelijke politiek en media gewaarschuwd over o.a. de schadelijke UMTS masten en de gevolgen van straling op de fysieke en psychische gezondheid. In de periode van 2004 tot 2012 besprak ik het met Rutte en vele kamerleden, maar antwoord hebben we nog niet ontvangen. Inmiddels is het 2019 en na de invoering van 4G in 2008 en de plannen met 5G wil ik als ingezetene van Winsum een waarschuwing geven aan onze plaatselijke politici en media en bewoners.

 

De gevolgen na de invoering van mobieltjes, I-pads, smartphones en tv’s worden nu duidelijk zichtbaar. Op de site van Lentis kunnen we lezen dat 1 op de 4 mensen psychische problemen hebben. Verder worden oog, concentratie, slaapstoornissen, verslaving, verwarring steeds meer in verband gebracht met straling. Met de geplande komst van 5G wordt dit percentage nog hoger en zien we nog meer dieren verdwijnen die deze onnatuurlijke energie/straling niet meer verdragen. Door de straling beseffen mensen amper meer wat er op deze wereld gaande is. Dit is mede te danken aan de zeer gebrekkige nieuwsvoorziening en falende politici die amper moeite nemen om buiten de gebaande paadjes te kijken. Ook door de invloed van de bijwerkingen van veel medicatie(weinigen vragen b.v. wat er in vaccins zit) zijn mensen niet meer in staat om helder te denken. Wie kun je nog serieus nemen als 1 op de 4 personen hersen of psychische problemen hebben of verslaafd zijn aan de medicijnen die versuffen en psychische schade kunnen veroorzaken. Ons drinkwater wordt vervuild door medicijnresten die ook weer invloed hebben op het functioneren van de mens.

 

Ik vraag na 17 jaar onze bestuurders nogmaals om zich breder te oriënteren en te beseffen dat de natuur voor onze ogen uitsterft en wordt vervuild en de mensen door Artificial Intelligence en beeldschermpjes worden beïnvloed en afgeleid van het echte nieuws en actualiteit. U zal ook begrijpen dat er zich meer op onze wereld afspeelt dan de vaste  items zoals Holleder, politiek , statistieken, zwarte Piet, sport, het weer en een oneindige stroom van informatie die de mensen het gevoel geven dat we allemaal bang moeten zijn. Er gebeurt meer op deze wereld en door de deelname met SOPN aan de landelijke verkiezingen in 2012 hebben we mogen ervaren welke rol politiek en media vervullen en vooral wat allemaal wordt verzwegen. Wat is erger liegen of verzwijgen? Iedereen heeft middels internet toegang tot kennis wat het bewustzijn verhoogd echter wordt dit door zeer weinigen vermeld.

 

De Ultieme Oplossing hoe je stralingsschade van 4 en 5G kunt voorkomen met de Schumann resonantie en wetenschappelijk bewijs!!

Inmiddels is het mij en velen met mij voor 100% duidelijk waarom de Schumann resonantie en energie/leylijnen uit het vakgebied van onze universiteiten is verdwenen. Er is wetenschappelijk en fysiek bewijs dat de trilling van de aarde ons weer in balans kan brengen. Er is een simpele manier die vrijwel iedereen begrijpt hoe je je zelfgenezend vermogen kunt activeren. Dit hebben we in 2003 in Winsum ontdekt en inmiddels wordt deze (verborgen) kennis door tienduizenden mensen in de praktijk gezet. Deze energie/trilling/frequentie die tussen ons aardoppervlak en ionosfeer wordt gemeten maakt leven mogelijk en is nota bene de oplossing voor en de beste manier om jezelf gezond te houden en te beschermen tegen de schadelijke straling waar we de gehele dag mee worden geconfronteerd. Waarom nog langer verzwijgen!

Als klokkenluider en meldpunt heb ik op vele vlakken kritiek gekregen maar vrijwel nooit over de Schumann resonantie en de mogelijkheden die het biedt. Het wordt steeds actueler dat de Schumann resonantie de “missing link” is in de fysieke en psychische gezondheidszorg. Het draait tenslotte allemaal om energie.

Wederom hebben jullie de vrije keuze om ermee te doen wat je wil maar denk daarbij met name eerst aan onze kinderen en hun toekomst, gezondheid en welzijn. Zij zitten net zoals bijna iedereen in een onzichtbaar netwerk van informatie en straling wat hun verdere leven in negatieve zin kan beïnvloeden. Tenzij… Het Grote Nieuws wordt bekendgemaakt dat de aarde, de natuur en de zon ons de energie bieden om te overleven en je te beschermen. Het is de allerhoogste tijd om vragen te stellen. Lagere overheden aan onze landelijke bestuurders en universiteiten en plaatsgenoten richting college en raad. Kom voor jezelf, je kinderen op als je ook meer duidelijkheid wil hebben en sluit je aan om het te creëren.

Zoals jullie weten draait alles in deze wereld om geld en zijn big pharma en zorgverzekeringen niet blij met deze informatie wat de omzet zal doen kelderen in de komende tijd. De waarheid is niet meer te stoppen en mensen worden wakker en verbreden hun kennis. Ik weet na tientallen jaren als klokkenluider en meldpunt wat er kan gebeuren en hoe klokkenluiders en onafhankelijke meldpunten zijn vernederd, bestolen en genegeerd. We hebben compassie voor de mensen die ons dit hebben aangedaan, ze wisten het niet, oordeelden zonder onderzoek te hebben gedaan, kregen opdracht of hadden zichzelf niet onder controle en dachten net zoals ik in de 60er jaren dat de mensheid eerlijk werd voorgelicht.

Echter de wereld is aan het veranderen wat iedereen ziet, hoort, voelt en ervaart, de massa wordt wakker en zoeken hun eigen waarheid. Politiek en media hebben in de huidige vorm hun langste tijd gehad en staan versteld wat zij ook dit jaar te horen krijgen wat ook voor hun is verzwegen. TV en kranten zijn hun geloofwaardigheid kwijt, niet meer interessant en verliezen dagelijks duizenden kijkers of lezers om wat wordt verzwegen. Wat is erger, liegen of verzwijgen.

17 jaar geleden hebben wij al gewaarschuwd en zien de gevolgen van straling. Wij gaan er van uit dat plaats en landgenoten die zich hier ook zorgen over maken nu hun verantwoordelijkheid nemen en opstaan en zich aansluiten. Deze informatie zoveel mogelijk te delen en verspreiden om onze bestuurders ervan te overtuigen dat ze een verplichting hebben t.o.v. hun plaats en landgenoten. We kunnen ons beschermen tegen straling en ziekte middels de trilling van de aarde de Schumann resonantie wat wetenschappelijk wordt ondersteund en de oplossing is voor vele problemen en dat zonder energie van onze zon leven niet mogelijk is. Nieuwe kennis wordt je nieuwe zorgverzekering!!

 

En dan nog even dit voor onze bestuurders en regionale redacties!!

In de 17 jaar dat wij o.a. melding maken van de gezondheidsgevaren door straling, gmo, geo engineering en onvolledige informatie  is mij vrijwel alles ontnomen en heb dat regelmatig bij politie en op het gemeentehuis gemeld. Er zijn een aantal gesprekken uit voortgekomen maar onze situatie is alleen maar verslechterd.  De kennis die ik er als klokkenluider en meldpunt voor terug heb gekregen heeft veel goedgemaakt. Winsum is erg bijzonder energetisch gezien, en de bijzondere historie en de actuele gebeurtenissen in Noord Groningen komen zeker dit jaar aan de oppervlakte. Eerlijkheid duurt het langst en de universele waarheid wat zich in Groningen heeft voltrokken is zal veel noorderlingen … versteld doen staan.

Door het falen van de instituties die verantwoordelijk zijn dat de universele rechten van de mens worden nageleefd en klokkenluiders eerlijke behandelingen krijgen ben ik niet in staat om aan alle opgelegde en wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze instituties waar van verwacht mag worden dat we eerlijke voorlichting krijgen stel ik dan ook aansprakelijk voor de situatie waar klokkenluiders in zijn gebracht en daag hun uit om kennis weer terug te brengen waar het hoort…bij de bewoners van de aarde.  Artikel 1 van de grondwet geldt nog steeds niet voor klokkenluiders. Misschien kunnen jullie er na 17 jaar eindelijk wat aan doen vanuit Winsum. Meer informatie op www.antonteuben.nl of www.schumanninstituut.nl

 

 

 

 

 

 

 

Cookieinstellingen