Column J.W. Nanninga

Foto: HogelandNieuws

Van der Staaij de zwartepiet

Na een lange en inspannende verkiezingscampagne, heb ik mijn columns even laten rusten. Ik had gewoon even minder energie en bovendien wilde ik op geen enkele wijze de (in)formatie belasten met ‘stoere’ uitspraken van mijn kant. Maar nu, aan het begin van 2019, wordt het tijd om de draad weer op te pakken.

Door mijn ‘stilte’ heb ik de gelegenheid voorbij laten gaan iets over Sinterklaas te zeggen. Gezien de titel van deze column heb ik voor mezelf wel die ruimte gecreëerd. Ik zal het kort houden. De discussie rond ‘Zwarte Piet’ was evenals vorig jaar weer heftig. Ik hoop wel dat Sinterklaas in 2019 een feest voor alle kinderen kan zijn.  Volgens mij maakt het voor hun vreugde niet uit of Piet wat van kleur verschiet. En als de ‘verschoten’ Piet 5 december voor alle kinderen tot een feest maakt, dan moeten we dat snel doen. De nieuwe coalitie spreekt zich uit voor een inclusieve gemeente. Dan moet op Het Hogeland elk kind zeker zijn van een mooi Sinterklaasfeest.

Over inclusie, in- en uitsluiting gesproken. SGP-Kamerlid Kees van der Staaij heeft de Nashville-verklaring ondertekend. In die verklaring worden homoseksuele relaties afgewezen en bovendien wordt het mogelijk geacht van homoseksualiteit te genezen. Ik citeer een passage uit de verklaring die ik aantrof op de site van RTL-nieuws: ‘Wij bevestigen dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Wie deze wel goedkeurt wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die van christenen verwacht mag worden ……….’

Gelukkig zijn er veel christenen die hier anders over denken, maar ik schrik me toch lam als ik dit  lees. Als dit het leidend verhaal in je leven is, dan sluit je zo’n 7% homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) toch gewoon uit? Dan kun je wel denken dat de groep Van der Staaij klein is en daarom vrijwel geen betekenis heeft, maar er bestaat in het algemeen een zekere schijntolerantie. Het is zelfs in 2019 nog steeds moeilijk om ‘anders’ te zijn en hier openlijk voor uit te komen. Bedenk ook dat ‘homo’ nog een veel gebruikt scheldwoord is en dat bij jongeren die twijfelen over LHBT gevoelens pogingen tot zelfmoord 4 tot 5 keer vaker voorkomen. En hebben ouderen vaker te maken met psychische klachten, depressiviteit, eenzaamheid en isolement, zo lees ik op de site van Movisie. Het staat een optimale participatie van LHBT’s in de weg, ook hier op Het Hogeland.

Terwijl ik dit stuk schrijf, verneem ik dat onze wethoudster Mariëtte de Visser de regenboogvlag heeft gehesen op één van onze gemeentehuizen om duidelijk te maken dat onze gemeente geen onderscheid wenst te maken tussen inwoners en dat iedereen zichzelf kan zijn.

Ik ben blij dat onze gemeente dat signaal afgeeft. Maar zoals ik al eerder schreef, is er sprake van schijntolerantie. Seksuele diversiteit en genderdiversiteit worden nog lang niet door iedereen geaccepteerd. Het zijn niet alleen de ‘Van der Staaijs’ die LBHT’s uitsluiten. Als we willen dat iedere Hogelandster zichzelf kan zijn en zich zo veilig voelt daar open over te zijn, dan kunnen we niet volstaan met het hijsen van de regenboogvlag. We zullen er dan echt beleid en werk van moeten maken, anders is het niet meer dan symboolpolitiek.

Naast mijn eerste wens voor 2019 dat elk kind zeker moet zijn van een mooi Sinterklaasfeest luidt mijn tweede wens dan ook als volgt: ‘Elke Hogelandster moet er zeker van zijn dat hij op een veilige wijze openlijk zichzelf kan zijn’. Ik wil dat we daar voor gaan! Ik wens iedereen een heel goed 2019.

Cookieinstellingen