Debat in Tweede Kamer over hoogspanningskabels

Foto: Auwert Postmus

De Tweede Kamer wil in debat over de plannen van minister Kamp om de nieuwe hoogspanningskabels tussen de Eemshaven en industrieterrein Vierverlaten bovengronds te vernieuwen. Dat is vandaag besloten in een procedurevergadering in de Kamer.

Minister Kamp van Economische Zaken maakte afgelopen december duidelijk dat hij wil vasthouden aan de bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen de Eemshaven en Vierverlaten, op nagenoeg dezelfde locaties als de huidige kabels. De landschapsvervuilende masten, die twintig meter hoger zijn dan de huidige en dikkere kabels dragen lijken de bewindsman die ook verantwoordelijk is voor de aardgaswinning en de daarmee gepaard gaande problematiek, niet te interesseren. 

Minister Kamp                (foto: milieudefensie.nl)

Natuur- en bewonersorganisaties strijden voor een alternatief plan. Zij willen de verkabeling zoveel mogelijk onder de grond zien, maar volgens TenneT zijn de kosten daarvoor te hoog. De organisaties willen ook dat het tracé in samenspraak met dorpen, boeren en buurten wordt gemaakt.

Kamp wordt verweten niet open te staan voor de ideeën van de organisaties, die bovendien gesteund worden door acht gemeenten en de provincie Groningen. 

Reacties

Cookieinstellingen