Wethouder Blok bezoekt IKC De Wierde Adorp

Op dinsdag 24 januari bracht wethouder Harmannus Blok een bezoek een IKC De Wierde. Dit bezoek had als doel een locatiebezichtiging en het bekijken wat er in een IKC zoal gebeurt.

Bij aankomst stonden de kinderen klaar om de wethouder en beleidsmedewerker Janet Appelhof te ontvangen. De kinderen hebben een aantal vragen gesteld en de wethouder gaf hierop uitgebreid antwoord. Zo werd er gevraagd wat een wethouder is, wat een wethouder precies doet en hoe je wethouder kunt worden. De kinderen hebben vooral geleerd, dat je als wethouder wordt gekozen door de gemeenteraad en dat het een feestje is om wethouder te zijn. Op de vraag: ‘wat wil je later worden?’ zullen vanaf nu waarschijnlijk andere antwoorden worden gegeven.

Aansluitend op de vragen van de kinderen overhandigden Danny, Amber, Jente en Wout een cadeau van het hele IKC. Hierop was een aandeel van iedere leeftijdsgroep te zien, van 0 tot 12 jaar. De wethouder liet weten blij te zijn met het mooie aandenken.

Na de ontmoeting met de kinderen in het speellokaal, vond er een gesprek plaats met het managementteam van IKC De Wierde over de gang van zaken in een IKC. Zo werd er toegelicht op welke manier er steeds nauwer samengewerkt wordt tussen school en kinderopvang en hoe er wordt vorm gegeven aan de peuterontwikkelingsgroep. Wat de schoolleider en de leidinggevende van de kinderopvang betreft een mooie manier om te kunnen toelichten, hoe hard er gewerkt wordt om met elkaar een IKC te bouwen, waarin kinderen zich veilig, betrokken, gelukkig en gestimuleerd voelen.

Tekst: Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde

Foto’s: Auwert Postmus

Reacties