Wie weet passende naam voor nieuw Kindcentrum Baflo/Rasquert?

Foto: KAW Architecten

Binnenkort wordt begonnen met de bouw van het nieuwe kindcentrum aan de Meijmaweg. We noemen dit gebouw nu nog Kindcentrum Baflo/Rasquert, maar dit vinden we geen aansprekende naam. Heeft u een goed idee voor een naam van het nieuwe gebouw? Stuur dan uw idee in voor 8 juni!

Het nieuwe kindcentrum
In het nieuwe gebouw aan de Meijmaweg krijgen de basisscholen Noordewier, Ichthus en kinderopvang Kids2B een plek. Ook komt er een gymzaal waar sportverenigingen gebruik van kunnen maken. En natuurlijk krijgt de tennisvereniging óók een plekje. Kortom, een gebouw voor onderwijs, kinderopvang en sport- en spel.

Weet u een passende naam?
U kunt uw idee tot 8 juni opsturen. Dit kan door te mailen naar [email protected] of het formulier in te vullen op de flyer. Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij Noordewier, Ichthus of Kids2B.

Een jury bekijkt de inzendingen en kiest daaruit de nieuwe naam. Aan die naam hebben we wel voorwaarden gesteld, omdat we zorgvuldig willen en moeten zijn. Lees verder voor de voorwaarden en meer informatie over de jury.

Voorwaarden
De naam is geschikt voor de functies van het gebouw: onderwijs, kinderopvang, sport en spel.
De naam moet ‘los staan’ van de namen van de gebruikers (Noordewier, Ichthus, Kids2B).
De naam moet uniek zijn in de regio en mag geen verwarring oproepen in uitspraak of schrijfwijze met al bestaande namen.
De naam moet rechtenvrij zijn (geen al geregistreerde naam, dan wel naam waarvoor toestemming gevraagd moet worden. Uitzondering hierop zijn namen die een belangrijke rol spelen voor Baflo/Rasquert, vroeger en nu.
De naam moet getuigen van goede smaak en mag niet aanstootgevend, beledigend of discriminerend zijn (in Nederlands of andere taal).
De naam is niet te lang (maximaal 30 tekens).
Wanneer blijkt dat er geen geschikte naam uit de inzendingen komt, heeft de jury het recht om zelf een nieuwe naam te bedenken.
Dit betreft geen prijsvraag; de inzender heeft geen recht op een financiële vergoeding of vergoeding in natura wanneer zijn/haar naam uit de inzendingen wordt gekozen.
De inzender kan geen aanspraak maken op rechten in welke vorm dan ook bij gebruik van de naam door de betrokken partijen.

De jury
Een jury beoordeelt alle inzendingen. De jury bestaat uit:

2 leerlingen Noordewier
2 leerlingen Ichthus
Directeuren Noordewier, Ichthus en Kids2b
Beatrice Montesano, architect KAW
Harmannus Blok, wethouder gemeente Winsum

Reacties