Carrièreswitch voor leerkrachten De Piramiden & Tiggeldobbe

Foto:

WINSUM – Op 14 februari voeren scholen in het basisonderwijs actie, de acties verschillen per school.

Leerkrachten van De Piramiden en Tiggeldobbe grijpen deze dag aan om hun toekomstige buren/collega’s serieus te ondersteunen en hén werk uit handen te nemen.  Voor één dag gaan zij de zorg in en krijgt de Twaalf Hoven tijdelijk “versterking”

De leerkrachten van De Piramiden en Tiggeldobbe steken op 14 februari tijdens de actiedag van het basisonderwijs de handen uit de mouwen in De Twaalf Hoven. Beide scholen onderhouden nauwe en warme contacten met De Twaalf Hoven vanuit de ontwikkeling van de Tirrel.

Alle drie partijen weten dat het werk in zowel het onderwijs als de zorg onder druk staat en zwaar kan zijn. Leerkrachten hebben daarom gemeend om deze dag de medewerkers van De Twaalf Hoven te ondersteunen. De leerkrachten gaan aan de slag op diverse afdelingen van De Twaalf Hoven en ondernemen activiteiten met de bewoners. Daarnaast is dit een mooie gelegenheid voor de teams om elkaar in andere omstandigheden te ontmoeten en met de toekomstige buren/collega’s van De Twaalf Hoven op te trekken.

Waarom een actie?

Aanleiding voor de actie is het feit dat leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere medewerkers uit het basis-, speciaal basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs zich ernstig zorgen maken over de toekomst van het onderwijs.

De afgelopen maanden is hier al aandacht voor gevraagd en het kabinet heeft recent een aantal toezeggingen gedaan inzake het verlichten van de werkdruk. Deze handreiking is een eerste goede stap. Echter zowel de vakbonden als PO in Actie vinden dit niet voldoende.

Het vak van leerkracht moet aantrekkelijker worden om voldoende mensen te interesseren die met kinderen willen werken. Om de aandacht van de politiek te blijven vestigen op de problemen worden estafetteacties georganiseerd. De acties kunnen per school verschillen. Er kunnen scholen gewoon open zijn, er kunnen scholen dicht zijn en er kunnen scholen zijn die een alternatief programma aanbieden.

Over de Tirrel
Om werkzaamheden in De Twaalf Hoven te gaan verrichtten heeft te maken met de Tirrel. De Twaalf Hoven, o.b.s. Tiggeldobbe, c.b.s. De Piramiden en de gemeente Winsum realiseren samen dit unieke project. In de Tirrel komen zorg, onderwijs, sport en vrije tijd bij elkaar onder 1 dak. Hier wordt gezorgd voor en met elkaar, hier ontmoeten en verrijken jong en oud elkaar en is buiten met binnen en omgekeerd verbonden. Een mini-samenleving op een prachtige plek in het dorp. Kwetsbare ouderen wonen of revalideren er, kinderen gaan er naar school en mensen uit de wijk komen er samen voor een kopje koffie of om te sporten. De Tirrel is een duurzaam en toekomstbestendig gebouw. Meer informatie op http://www.detirrel.nl

Reacties

article
95585
WINSUM – Op 14 februari voeren scholen in het basisonderwijs actie, de acties verschillen per
https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20180213/tijdelijke-carriereswitch-leerkrachten-de-piramiden-tiggeldobbe/
2018-02-13T12:24:01+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/382/2018/02/13120150/12-hoven.jpg
Nieuws