Blog wethouder Bert Westerink, 4 juli 2018

Foto: WinsumNieuws

De boog van de hemelse (on)vrede

Voetballers die op het WK penalty’s missen, krijgen menige doodsbedreiging. Of ze nou blank zijn of verondersteld moslim. Zelfs vanuit tot voor kort als ‘nuchter’ bekend staande Scandinavische landen.

Als wethouder voel ik met hen mee. Je kiest voor openbaar optreden, en neemt het risico dat een misser je zomaar tot publiek mikpunt kan maken. ‘Pek en veren!’ In het openbaar bestuur gaat het doorgaans niet meteen om fysieke bedreigingen. Maar een ‘zenuwpees’ kan er beter niet aan beginnen. Want ook als wij bestuurders gewoon ons werk doen, zonder dat van missers sprake is, kan woede op ons neerdalen. Besturen is in de kern immers ‘keuzes maken’. En daarbij is er altijd wel iemand niet tevreden.

Enkele voorbeelden:

a) Nieuwe woningen bouwen; voordeel: nieuwe bewoners met hun kinderen helpen de lokale school, middenstand en het verenigingsleven in stand houden. Het nadeel: meer verkeersbewegingen, parkeerdruk. Het kan ten koste gaan van bestaand uitzicht en groen.

b) Bomen rooien waarvan de wortels het trottoir opdrukken; degene die slecht ter been is of met een kinderwagen loopt, wil dat graag. De ander wil de boom juist houden en het trottoir met een bultje, gelijkmatig ophogen.

c) Bomen planten in een woonbuurt; de één is tegen omwille van het toekomstig uitzicht en de herfstbladeren. De ander kan het niet groen genoeg zijn.

(Alle voorbeelden zijn aan de werkelijkheid ontleend.)

Met het risico mikpunt te worden, werp ik een ‘keuze’ op. Dat is tenslotte mijn werk.

Onlangs las ik over een Drents initiatief om Chinese toeristen te lokken. In Giethoorn lukt dat al geruime tijd. Maar de één heeft er omzetvoordeel door; van een ander wordt maar zo het tuinpad betreden… Toen ik kort na mijn entree in de Winsumer politiek enkele vrienden uit het midden des lands De Boog en het centrum liet zien, verbaasden zij zich hogelijk over de afwezigheid van toeristen. Zo mooi als was het ‘klein Venetië’ oordeelden ze.

Ik ben het daar mee eens. Winsum zou er goed aan doen, eventueel in combinatie met Appingedam, bustours/centrumwandelingen voor Chinese toeristen op te zetten. Gemeente en ondernemersvereniging zouden hier actief werk van moeten maken.

Ter inspiratie staat hieronder een cartoon uit dagblad Trouw van deze week. Klik op het plaatje om een groter beeld te krijgen. Op uw eventuele reacties kom ik een volgende keer terug.

 

Reacties