Leden VN Panel ontmoetten politici

HET HOGELAND – VN Panel Hoogeland organiseerde zaterdag een brunch voor politici, ondernemers en Vrienden van het Panel bij Cultuurerf Andledon in Den Andel. Na de opening door Rob Higler, volgens zichzelf: “woordvoerder met een spraakgebrek” uit Winsum  stelden andere leden van het Panel zich voor.

Het VN Panel komt voort uit de Verenigde Naties en biedt de mogelijkheid aan, zo sprak Higler: ‘de lammen, blinden, doven en gekken’ in de samenleving, om verder te komen in een samenleving die nog steeds niet voldoende rekening houdt met mensen met de meest uiteenlopende beperkingen. Vergis je niet, 16% van alle mensen heeft een beperking.Op 14 juli 2016 heeft de Nederlandse Tweede Kamer het verdrag van de Verenigde Naties voor de rechten van mensen met een handicap goedgekeurd.

 

Het VNverdrag stelt het verplicht om te praten mét mensen met een beperking in plaats van alleen maar óver deze mensen te praten. Deze taak is door de overheid doorgeschoven naar de gemeentes. Om het contact met de gemeentes zo optimaal mogelijk te laten verlopen is het VN Panel Hoogeland opgericht. Het Panel is geen vereniging. Er is geen voorzitter, secretaris of penningmeester, het Panel is een beweging. Het houdt bijeenkomsten waar de leden elkaar informeren over wat ze tegenkomen. Het Panel heeft een manifest geschreven over zorg en welzijn en aan de gemeente overlegd. ‘De conclusie is dat het niet opschiet’ aldus Higler ‘De ambtenaren hebben op het vlak van houding, communicatie en kennis nog heel wat te doen. Wanneer daar de herkenning is, kan het ook beter meegenomen worden in het beleid.’

De aanwezige leden van het Panel Hoogeland zijn trots op hun vaardigheden. Eén van de leden vertelde dat ze haar beperking had omgezet in kracht. De vrouw heeft aan het concervatorium gestudeerd, gaf veel concerten en werd slechtziend. Zo erg, dat noten lezen onmogelijk is. In plaats van bij de pakken neer te gaan zitten heeft ze de kracht gevonden om uit het hoofd te spelen. Ze geeft nog steeds concerten. Niets aan de hand dus, maar ze voegde aan haar verhaal toe: “Ik zie slecht, daardoor loop ik tegen veel dingen aan. Daarom ben ik lid van het Panel.

 

Een andere woordvoerder vertelde dat beperkingen vaak óók niet zichtbaar zijn. Een ziekte in je lichaam, bijvoorbeeld een chronische  ontsteking, is voor anderen niet te zien, maar levert wél veel beperkingen op. Hij sprak de hoop uit dat er meer begrip komt door samenkomsten zoals afgelopen zaterdag.

 

Voor de pauze vertelde Jeroen Veltheer over de Coalitie voor Inclusie (voor meer informatie klik hier) en werd er een aantal videofilmpjes getoond die inzicht gaven in wat het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking inhoudt. (zie filmpje).

De vertegenwoordigers van de aanwezige partijen: Groen Links, CDA, SP en GemeenteBelangen Het Hogeland luisterden aandachtig naar de verhalen.

 

Na de pauze, waarin een heerlijke lunch werd genuttigd, werd er gediscussieerd over de vraag “wat verwachten wij van de nieuwe gemeente Het Hogeland?”

De mooiste zin die in Andledon werd uitgesproken: ‘Met beperkte mogelijkheden kom je verder dan met mogelijke beperkingen.’

 

Reacties